Scroll Top

Brug en kroonwerk

Brug en kroonwerk

 

 

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk. Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling. U zult dan ook enkele keren bij uw tandarts moeten terugkomen.

 

Wat is een kroon?
Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm weer terug.

Wanneer kan er een kroon nodig zijn?
1. Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies  verloren zijn gegaan.
2. Verbeteren van het uiterlijk. (Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan).

Wat is een brug?
Als er een of meer tanden of kiezen ontbreken kunnen  deze vervangen worden door een brug. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel. Dit tussendeel wordt ook wel ‘dummy’ genoemd.  De twee kronen met de dummy worden dan als één geheel geplaatst.

Wanneer kan er een brug nodig zijn?
1) Om beter te kunnen kauwen.

2) Verbetering van het uiterlijk. (Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.)

 

Hoe verloopt de plaatsing van een kroon of een brug?
De plaatsing van een kroon of brug verloopt in stappen. Hiervoor zijn twee of drie bezoeken aan uw tandarts nodig. Een kroon of brug krijgt u niet direct. Deze wordt gemaakt in ons tandtechnisch laboratorium. Hiervoor is ongeveer een tot twee weken tijd nodig.

De behandeling in stappen

Afspraak 1:

Afslijpen van de tand of kies
Allereerst wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon of brug te plaatsen. Indien nodig krijgt u een plaatselijke verdoving.

Afdruk maken
Vervolgens maakt de tandarts een afdruk van uw hele kaak of het gedeelte waarin zich de afgeslepen kies bevindt. Hiervoor brengt de tandarts een afdruklepel met een siliconenmassa in uw mond. Van de afdruk wordt een gipsmodel gemaakt, en hierop wordt de kroon of brug gemaakt.

Beetregistratie
Met de beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden en kiezen van uw onder- en bovenkaak op elkaar passen. Hiervoor gebruikt de tandarts een wasplaatje.

Kleur bepalen
Als de kroon of brug vóór in de mond staat heeft deze meestal een tandkleurige buitenlaag. Samen met uw tandarts zoekt u een juiste kleur uit.

Noodvoorziening
Voor de afgeslepen tand of kies maakt de tandarts een noodvoorziening (tijdelijke kroon). Eet er geen harde of kleverige producten mee. De tijdelijke kroon is daar niet op berekend.

 

Afspraak 2:
Vastzetten
Bij de laatste afspraak past uw tandarts de kroon of brug in uw mond en zet hem vast. Aan de binnenzijde van de kroon of brug brengt hij een snelhardend cement aan. Vervolgens schuift hij de kroon of brug op zijn plaats en drukt hem stevig aan.

Opbouw
Als uw tand of kies te weinig houvast biedt voor een kroon of brug, kan uw tandarts eerst een opbouw maken. Hij lijmt de opbouw met een pin in het wortelkanaal vast. Dan plaatst hij de kroon of brug over de opbouw.

 

Resultaten

 

[widgetkit id=11]