Scroll Top

Disclaimer

Disclaimer

 

Op de website en in de nieuwsbrieven van 0900-Dentist B.V. te Amsterdam zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de op deze site en in de nieuwsbrieven geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. 

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Wij hebben zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 

Wij aanvaarden geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren en wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wij garanderen evenmin dat onze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. 

Op de 0900-Dentist website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Dit geldt ook voor het zonder deskundig advies zelfstandig wijzigen of beëindigen van de bij u ingezette behandeling. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een rijks gediplomeerd behandelaar (zoals een huisarts, tandarts of psycholoog), maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst een (huis)arts, of bij gebitsproblemen een tandarts. 

0900-Dentist B.V., respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de 0900-Dentist website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 0900-Dentist B.V. , de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van 0900-Dentist B.V. . Op de 0900-Dentist website en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.