Scroll Top
PRIJSLIST
Tandartstarieven
a. Consulten
C001 Consult ten behoeve van een intake € 53,50
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 26,75
C002 Consult voor een periodieke controle € 26,75
b. Diagnostisch onderzoek
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 26,75
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 126,72
C014 Pocketregistratie € 42,24
C016 Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling € 211,20
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 126,72
C013 Studiemodellen € 35,20
C015 Parodontiumregistratie € 84,48
c. Diversen
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anwuren) € 29,57
C020 Mondzorg aan huis € 21,12
C022 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 14,08
X34Beoordelen schedelfoto€ 28,16
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 38,02
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 84,48
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 19,71
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 30,98
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 70,40
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 239,36
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak€ 84,48
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 14,78
M40Fluoridebehandeling€ 17,60
M32*/**Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek€ 21,12
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 15,78
M80 *Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 61,25
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 29,62
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 7,04
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 15,78
M61*Mondbeschermer€ 31,68
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 33,79
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 15,78
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 17,60
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 56,32
A15Oppervlakte verdoving€ 9,15
A20Behandeling onder algehele narcose of sedatiekostprijs
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 35,20
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 35,20
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 44,48
a. Vullingen en volledig vormherstel tand of kies
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 89,41
V93 Drievlaksvulling composiet € 88,00
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 61,25
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 29,57
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 99,97
V94 Meervlaksvulling composiet € 112,64
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 61,25
V92 Tweevlaksvulling composiet € 73,92
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 43,65
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 75,33
V91 Eénvlaksvulling composiet € 56,32
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 47,17
V95 Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) € 176,00
b. Stiften
V80 Aanbrengen eerste wortelkanaalstift € 40,83
V85 Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 26,75
c. Diversen
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) € 17,60
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 13,30
V70 * Parapulpaire stift € 13,30
V30 Fissuurlak eerste element(sealen) € 31,68
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 7,04
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 84,48
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 49,28
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 38,72
b. Wortelkanaalbehandeling
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 70,40
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 56,32
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 54,31
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 126,72
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 183,04
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 239,36
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 295,68
E85 Elektronische lengtebepaling € 17,60
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 21,12
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 56,32
E51 Verwijderen van kroon of brug € 42,24
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 35,20
E53 Verwijderen van wortelstift € 49,28
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 35,20
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 35,20
E56 * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 49,28
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 35,20
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 98,56
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 63,36
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 49,87
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 56,32
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 70,40
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 35,20
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 56,32
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 21,12
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 88,00
E40 Directe pulpa-overkapping € 35,20
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 28,16
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 26,60
E44 Verwijderen spalk, per element € 7,04
E45 Aanbrengen rubberdam € 13,30
E31 Snij-/hoektand € 140,80
E32 Premolaar € 197,12
E33 Molaar € 253,44
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 28,16
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 84,48
E37 Kijkoperatie € 79,79
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 95,04
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 70,40
a. Inlays en kronen
R08 *Eenvlaks composiet inlay€ 84,48
R09 *Tweevlaks composiet inlay€ 161,92
R10 *Drievlaks composiet inlay€ 211,20
R11 *Eenvlaksinlay€ 126,72
R12 *Tweevlaksinlay€ 197,12
R13 *Drievlaksinlay€ 281,60
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 35,20
R34 *Kroon op implantaat€ 281,60
R24 *Kroon op natuurlijk element€ 309,76
R29 *Confectiekroon€ 63,36
R31Opbouw plastisch materiaal€ 70,40
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode€ 70,40
R33 *Gegoten opbouw, directe methode€ 140,80
b. Brugwerk
R40 *Eerste brugtussendeel€ 211,20
R45 *Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 105,60
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 176,00
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk€ 35,20
R55 *Gipsslot met extra afdruk€ 35,20
R60 *Plakbrug zonder preparatie€ 140,80
R61 *Plakbrug met preparatie€ 211,20
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 49,28
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 28,16
c. Restauraties diversen
R67 *Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 30,27
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 77,44
R91 *Wortelkap met stift€ 176,00
R92Passen restauratieve proefopstelling in de mond€ 95,04
R71 *Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 77,44
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 28,16
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug€ 70,40
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 35,20
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 35,20
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 84,48
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 140,80
e. Temporaire voorzieningen
R80 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 35,20
R90 *Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
R85 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 13,30
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 126,72
G22Verlengd onderzoek OPD€ 253,44
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 112,64
G41Consult OPD-therapie A (niet complex)€ 73,92
G62 *Stabilisatieopbeetplaat€ 190,08
G68 *Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€ 56,32
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 84,48
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 142,21
G44 *Therapeutische injectie€ 77,44
G46 *Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)€ 56,32
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 140,80
b. Beetregistraties
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 33,25
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 38,02
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 70,40
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 70,40
G10Niet-standaard beetregistratie€ 105,60
G11Scharnierasbepaling€ 105,60
G12Centrale relatiebepaling€ 98,56
G13Protrale/laterale bepalingen€ 70,40
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 633,61
G16Therapeutische positiebepaling€ 35,20
G20Beetregistratie intra-oraal€ 70,40
G65 *Indirect planmatig inslijpen€ 387,21
G69*Beetbeschermingsplaat€ 77,44
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 352,01
G72Controlebezoek MRA€ 35,20
G73 *Reparatie MRA met afdruk€ 56,32
d. Myofunctionele apparatuur
G76 *Consult myofunctionele therapie€ 26,75
G74 *Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur€ 95,04
a. Onderdeel A
H11Trekken tand of kies€ 52,80
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 39,42
H21Kosten hechtmateriaal€ 7,36
H26Hechten weke delen€ 77,44
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 70,40
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 21,12
b. Onderdeel B
H60Marsupialisatie€ 98,56
H34Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak€ 84,48
H37 *Onderzoek ten behoeve van deuitvoering voor een autotransplantaat behandeling€ 119,68
H39Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting€ 139,39
H36Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling€ 77,44
H38Uitvoeren eerste autotransplantaat€ 331,34
H65Primaire sluiting€ 190,08
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 98,56
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 190,08
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 133,76
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 225,28
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 70,40
H33Hemisectie of a molar€ 84,48
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 84,48
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 63,36
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 42,24
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 84,48
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 112,64
H44Primaire antrumsluiting€ 77,44
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 98,56
a. Gedeeltelijk kunstgebit
P002 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€ 211,20
P004 *Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€ 394,25
P001 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€ 105,60
P003 *Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€ 288,64
b. Volledig kunstgebit
P020 *Volledig kunstgebit bovenkaak€ 211,20
P023 *Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€ 140,80
P022 *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 457,61
P021 *Volledig kunstgebit onderkaak€ 281,60
c. Toeslagen
P043Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting€ 42,24
P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 21,12
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 70,40
P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€ 76,03
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€ 95,04
P042Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 70,40
P046Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 56,32
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€ 105,60
P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 35,20
P045Toeslag immediaat kunstgebit€ 17,60
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€ 49,28
P070 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 19,95
P063 *Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€ 99,97
P072 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53,20
P065 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€ 90,11
P067 *Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 35,20
P060Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 49,28
P069 *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 56,32
P062 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€ 99,27
P071 *Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53,20
P064 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€ 86,59
P066 *Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 197,12
P068 *Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 21,12
e. Nazorg
.Onder prothetische nazorg wordt verstaan: • het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit; • het aanpassen van het kunstgebit; • het verhelpen van drukplaatsen; • het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen..
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 77,44
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 70,40
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 142,21
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 38,02
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 228,80
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 189,38
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 126,72
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 398,97
T042Consult parodontale nazorg€ 107,01
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 204,16
T044Complex consult parodontale nazorg€ 189,38
T071Flapoperatie per sextant(één zesde deel)€ 352,01
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 28,16
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 88,00
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 228,80
T163 *Toepassing lokaal medicament€ 76,03
T102Tandvleescorrectie, per element€ 66,88
T122Kroonverlenging per sextant€ 422,41
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 70,40
T111 *Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 422,41
T142 *Recessie bedekking met verplaatste lap€ 398,97
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 189,38
T112 *Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 140,80
T162Behandeling tandvleesabces€ 95,04
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 123,20
T121Kroonverlenging per element€ 228,80
T164 *(Draad)Spalk€ 28,16
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 176,00
T141Tandvleestransplantaat€ 126,34
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 70,40
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 49,28
 
J002Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 120,94
J001Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie€ 213,70
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J012 *Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen€ 90,07
J013 *Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen€ 180,13
J011 *Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling€ 120,09
J010Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling€ 78,06
J014Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 54,04
b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren
J021 *Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden€ 180,13
J020 *Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft€ 288,21
J022 *Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak€ 174,13
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
J032 *Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren€ 72,05
J030 *Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren€ 102,07
J031 *Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren€ 156,11
d. Implantologische chirurgie
J049Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit€ 611,85
J041Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 113,48
J044Verwijderen implantaat€ 39,63
J046Vervangen eerste implantaat€ 274,40
J048Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant€ 209,55
J040Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 275,00
J043 *Plaatsen eerste tandvleesvormer€ 42,63
J042 *Plaatsen eerste tandvleesvormer€ 90,07
J045Moeizaam verwijderen implantaat€ 198,14
J047Vervangen volgend implantaat€ 113,48
e. Diversen
J060 *Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€ 312,23
J051*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 24,02
J053Toeslag esthetische zone, per kaakhelft€ 81,06
J057Kosten implantaat€ 387,76
J055Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 135,10
J059Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 28,22
J050Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/ of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikkostprijs
J052Prepareren donorplaats€ 162,12
J054Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 126,09
J058Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 12,01
J056 *Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 138,10
f. Mesostructuur
J072 *Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 246,18
J071 *Plaatsen elke volgende drukknop€ 42,03
J073 *Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 78,06
J070 *Plaatsen eerste drukknop€ 144,11
g. Prothetische behandeling na implantaten
J181 *Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame)€ 394,25
J183 *Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit€ 120,09
J085 *Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 180,13
J080 *Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 618,45
J082 *Klikgebit in de bovenkaak€ 402,29
J087Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten€ 102,07
J089Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten€ 162,12
J084 *Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 156,11
J081 *Klikgebit in de onderkaak€ 402,29
J086 *Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 210,15
J088Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten€ 132,10
J180 *Gedeeltelijk klikgebit van kunststof€ 211,20
J083 *Omvorming tot klikgebit€ 120,09
J184 *Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak€ 56,32
h. Nazorg implantologie
J090Specifiek consult nazorg implantologie€ 66,05
J091Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 108,08
i. Prothetische nazorg
J103 *Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 270,20
J109 *Verwijderen en vervangen drukknop€ 30,02
J104 *Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk€ 21,12
J110 *Opvullen gedeeltelijk klikgebit€ 168,12
J100 *Opvullen zonder staafdemontage€ 168,12
J106 *Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 126,09
J111 *Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk€ 21,12
J102 *Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 240,18
J108 *Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 186,14
J112 *Reparatie gedeeltelijk klikgebit€ 66,05
J105 *Reparatie zonder staafdemontage€ 66,05
J101 *Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 210,15
J107 *Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 156,11
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 18,50
U25 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 16,03
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 18,50
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum
Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten€ 16,03
Verzekeringen

Wij accepteren alle zorgverzekeringen