Scroll Top

Huisregels

Huisregels

 

 

 

 • Bij binnenkomst verzoeken wij u zich te melden aan de balie.

 

 • Uw persoonlijke gegevens: U dient te allen tijde een legitimatiebewijs en een geldig inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben.

 

 • Uw gegevens up-to-date: U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen aan ons. Worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). 0900Dentist BV is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.

 

 • Wachttijd: We streven ernaar iedereen op tijd te behandelen. We willen goed behandelen en dat houdt in dat een behandeling wel eens langer duurt dan verwacht. Als u heeft moeten wachten zullen we ook voor u de tijd nemen die nodig is. Als u geen tijd heeft om te wachten kunt u desgewenst een nieuwe afspraak maken.

 

 • Afspraken: Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren. Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd. Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. (Dit wordt beschouwd als het niet nakomen van uw afspraak en kan in rekening worden gebracht).
   Het niet nakomen van een afspraak Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch te melden (behandelingen langer dan 1 uur dienen 28 uur van tevoren te worden afgebeld/verzet). van tevoren telefonisch te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht: € 25,– per gereserveerde tijdseenheid van 15 minuten. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

 

 • Medische gegevens:Wij verzoeken u ons bij elke behandeling te informeren over uw medische gegevens zoals medicijngebruik, hart- en vaatziekten, cholesterol, infecties, zwangerschap, etc. Dit is zowel in uw belang als het onze.

 

 • De rekening: De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

 

 • Betaling: Indien u een tandartsverzekering hebt, sturen wij de rekeningen naar Fa-med, factoring bedrijf. Fa-med stuurt vervolgens de rekening rechtstreeks naar u of aan uw verzekering. Niet alle verzekeringen hebben helaas een contract met Fa-med. Voor het door u te betalen deel krijgt u dan een aparte rekening van uw verzekering of van Fa-med.

 

 • Klachten: Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij hier direct actie op ondernemen. Bent u van mening dat wij geen gehoor hebben gegeven aan uw mondelinge klacht, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Wij streven ernaar om binnen 24 uur te reageren op uw klacht.

 

 • Uw eigendommen :Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk 0900Dentist BV is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

 

 • Tot slot: Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt; over het algemeen adviseren wij kinderen en volwassenen om twee keer per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. In overleg met u kan dit aantal op indicatie verhoogd of verlaagd worden. Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; dit is ook prettig voor ons. Gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierin te begeleiden.

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

 

U heeft een klacht over uw tandarts, wat nu ?

Wanneer u gebruik maakt van onze zorg, kan het zo zijn dat u niet tevreden bent en wellicht een klacht wil indienen.

Uiteraard willen wij dat u klacht gehoord word en dat er een passende oplossing komt.

Middels telefoon email of een bezoek aan onze praktijk kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken, wij zullen dan proberen met u tot een oplossing te komen.

0900-dentist is aangesloten bij het NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en bij het NVOI (Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie)

 

Mocht u een klacht willen melden dan kunt u zich wenden tot het NMT:

www.NMT.nl -> patiënteninfo

 

Voor klachten over implantaten kunt u terecht bij:

www.nvoi.nl