Scroll Top

Klachtenregeling

Klachtenregeling

 

Indien u niet tevreden bent!

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. U kunt uw opmerking, suggestie of klacht ook kenbaar maken bij uw behandelaar of via het klachtenformulier online in te vullen en te richten aan Mevr. S. Erfani. Vervolgens bespreken wij uw opmerkingen intern met de verantwoordelijke betrokkenen en nemen wij binnen drie dagen contact met u op.

 

Klacht?

Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT

de beroepsverenigingen waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP),
0900 20 25 012 (0,90p.m.)

 

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.Meer informatie Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op https://www.allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen via het contactformulier via dat is geplaatst op de website van https://www.allesoverhetgebit.nl Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT https://www.allesoverhetgebit.nl
Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.
https://www.knmt.nl/patienten/klachtenregeling-voor-patienten
of
https://www.ant-tandartsen.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts/