Scroll Top

Hygiene in onze praktijk

Hygiene in onze praktijk

 

Hoe gaan wij om met Hygiëne in onze praktijk? 

Onze praktijk beschikt over moderne apparatuur en de WIP richtlijnen 
(hygiëneregels) zijn verwerkt in onze dagelijkse procedures en 
protocollen die bij elke medewerker bekend zijn en waar naar wordt 
gehandeld.

Wij volgen de WIP richtlijnen 

Onze praktijk beschikt over moderne apparatuur en de WIP richtlijnen 
(hygiëneregels) zijn verwerkt in onze dagelijkse procedures en 
protocollen.

Hygiëne protocol behandelkamers 

Door middel van duidelijke protocollen wordt op elk moment van de dag 
de hygiëneregels nauwgezet uitgevoerd. Na elke behandeling worden alle 
(verbruik materialen wattenrollen, wiggen, servetten, etc.) meteen 
weggegooid.
Alles wat tijdens de behandeling aan instrumentarium wordt gebruikt 
wordt gesteriliseerd (tip van het tandsteenapparaat, boren, enz.). 
Direct na de behandeling wordt het gebruikte instrumentarium 
opgeslagen in de daar voor bestemde bakken. In een later stadium wordt 
dit allemaal afgevoerd naar de sterilisatieruimte. De behandelunit 
wordt doorgespoeld. Alles wordt gereinigd en gedesinfecteerd.

Hygiëne protocol in de sterilisatieruimte 

De sterilisatieassistente haalt op gezette tijden de gebruikte 
afgesloten trays op uit de behandelkamer en brengt ze naar de 
sterilisatie ruimte waar vervolgens alles wordt gereinigd, 
gedesinfecteerd en gesteriliseerd.