Scroll Top
Onze kliniek
Klachten

Wij streven ernaar om onze zorg voortdurend te verbeteren. Ondanks onze aandacht en toewijding kan het gebeuren dat u een klacht heeft over onze diensten. Als u klachten heeft, horen wij dit graag van u, zodat we samen kunnen werken aan het vinden van een oplossing.

U kunt er zeker van zijn dat wij uw klacht serieus nemen. Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden. Het helpt ons ook om de kwaliteit van onze zorg en diensten te waarborgen.

Als u niet tevreden bent, kunt u uw opmerkingen, suggesties of klachten achterlaten bij uw behandelaar of bij de receptionist. U kunt ook contact met ons opnemen via 020 472 20 41 of een e-mail sturen naar info@0900dentist.com. Wij bespreken uw opmerkingen dan intern met de betrokken verantwoordelijken en nemen binnen drie dagen contact met u op.

Klachtenprocedure

We proberen samen met u een oplossing te vinden. Als dit niet mogelijk is, is het goed om te weten dat u gebruik kunt maken van de klachtenprocedure van de KNMT waarbij wij zijn aangesloten. De klachtenprocedure van deze tandheelkundige beroepsvereniging voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor elke zorgverlener. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een oordeel. De klachtenprocedure van de KNMT is kosteloos. Voor meer informatie kunt u schriftelijk contact opnemen met de KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein (www.knmt.nl). Voor persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP), 0900 20 25 012.