Scroll Top

L. van Marrewijk

Kaakchirurg & Implantoloog

Kwalificatie: 2006 Afgestudeerd aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) 2007- 2012 Als AGNIO verbonden aan de maatschap kaakchirurgie Noord-Holland Noord 2011 Erkend implantoloog bij de Nederlandse Vereninging van Orale Implantologie (NVOI)

Taal :