Scroll Top
PRIJSLIST
OmschrijvingCodeTarief 2021Tarief 2022
Oppervlakte verdovingA15€ 7.84€ 8,02
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdovingA10€ 15.07€ 15,43
Behandeling onder algehele narcoseA20kostprijskostprijs
 
OmschrijvingCodeTarief 2021Tarief 2022
Introductie roesje (lachgassedatie)B10€ 30.15€ 30,86
Toediening roesje (lachgassedatie)B11€ 30.15€ 30,86
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)B12€ 37.38€ 38,04
 
OmschrijvingCodeTarief 2021Tarief 2022
Diagnostisch onderzoek   
Periodieke controleC11€ 22,91€ 23,45
Probleemgericht consultC13€ 22,91€ 23,45
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen   
Schriftelijke medische anamneseC22€ 22,91€ 23,45
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplanC28€ 108,53€ 111,10
Studiemodellen t.b.v. behandelplanC29€ 30,15€ 30,86
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaakC65€ 60,29€ 61,72
Toeslagen en diversen   
Mondzorg aan huisC80€ 18,09€ 18,52
Voorbereiding behandeling onder algehele narcoseC84€ 48,23€ 49,38
WeekendbehandelingC85€ 22,91€ 23,45
AvondbehandelingC86€ 22,91€ 23,45
NachtbehandelingC87€ 22,91€ 23,45
 
OmschrijvingCodeTarief 2021Tarief 2022
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning   
Wortelkanaalbehandeling consultE01€ 22,91€ 30,15
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consultE02€ 42,20€ 43,21
Consult na tandheelkundig ongevalE03€ 33,16€ 33,95
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit   
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefselE60€ 48,23€ 49,38
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd   
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumentenE04€ 48,84€ 49,71
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaalE13€ 108,53€ 111,10
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalenE14€ 156,76€ 160,48
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalenE16€ 204,99€ 209,86
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalenE17€ 253,23€ 259,24
Elektronische lengtebepalingE85€ 15,07€ 15,43
Insluiten calciumhydroxide per element, per zittingE19€ 18,09€ 18,52
Wortelkanaalbehandeling van melkelementE66€ 48,23€ 49,38
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen   
Verwijderen van kroon of brugE51€ 36,18€ 37,03
Moeilijke wortelkanaalopeningE52€ 30,15€ 30,86
Verwijderen van wortelstiftE53€ 42,20€ 43,21
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaalE54€ 30,15€ 30,86
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaalE55€ 30,15€ 30,86
Voortgezette behandeling met iatrogene schadeE56€ 42,20€ 43,21
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomieE57€ 30,15€ 30,86
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt   
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zittingE61€ 84,41€ 86,41
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zittingE62€ 54,26€ 55,55
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaalE63€ 45,22€ 46,29
Afsluiting van open wortelpuntE64€ 48,23€ 49,38
Initiële wortelkanaalbehandeling   
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaalE77€ 60,29€ 61,72
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaalE78€ 30,15€ 30,86
Bleken   
Inwendig bleken, eerste zittingE90€ 48,23€ 49,38
Inwendig bleken, elke volgende zittingE95€ 18,09€ 18,52
Uitwendig bleken per kaakE97€ 75,37€ 77,15
Behandeling trauma-element   
Directe pulpa-overkappingE40€ 30,15€ 30,86
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongevalE42€ 12,06€ 12,34
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongevalE43€ 24,12€ 24,69
Verwijderen spalkE44€ 6,03€ 6,17
Aanbrengen rubberdam   
Aanbrengen rubberdamE45€ 12,06€ 12,34
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen   
Snij-/ hoektandE31€ 120,58€ 123,45
PremolaarE32€ 168,82€ 172,83
MolaarE33€ 217,05€ 222,20
Aanbrengen retrograde vullingE34€ 24,12€ 24,69
Het trekken van een element met re-implantatieE36€ 84,41€ 86,41
KijkoperatieE37€ 72,35€ 74,07
Gebruik operatiemicroscoop   
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandelingE86€ 81,39€ 83,33
Gebruiksklaar maken praktijkruimte   
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandelingE87€ 60,29€ 61,72
 
OmschrijvingCodeTarief 2021Tarief 2022
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)   
Onderzoek/diagnostiek bij OPD   
Functieonderzoek kauwstelselG21€.108,53€.111,10
Verlengd onderzoek OPDG22€ 217,05€ 222,20
Spieractiviteitsmeting en registratieG23€ 96,47€ 98,76
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)   
Consult OPD-therapie A (niet- complex)G01€ 63,31€ 64,81
StabilisatieopbeetplaatG62€ 162,79€ 166,65
Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdrukG68€ 48,23€ 49,38
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie AG47€ 72,35€ 74,07
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.   
Consult OPD-therapie B (complex)G43€ 121,79€ 124,68
Therapeutische injectieG44€ 66,32€ 67,90
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)G46€ 48,23€ 49,38
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie BG48€ 120,58€ 123,45
b. Beetregistraties   
Niet-standaard beetregistratieG10€ 90,44€ 92,59
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10   
ScharnierasbepalingG11€ 90,44€ 92,59
Centrale relatiebepalingG12€ 84,41€ 86,41
Protrale/laterale bepalingenG13€ 60,29€ 61,72
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratieG14€ 542,63€ 555,51
Therapeutische positiebepalingG16€ 30,15€ 30,86
Beetregistratie intra-oraalG20€ 60,29€ 61,72
Diversen   
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuurG09€ 32,56€ 33,33
Toeslag voor het behouden van beethoogteG15€ 30,15€ 30,86
Indirect planmatig inslijpenG65€ 331,61€ 339,48
BeetbeschermingsplaatG69€ 66,32€ 67,90
Aanbrengen front/hoektandgeleidingG33€ 60,29€ 61,72
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel   
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)G71€ 301,46€ 308,62
Controlebezoek MRAG72€ 30,15€ 30,86
Reparatie MRA met afdrukG73€ 48,23€ 49,38
d. Myofunctionele apparatuur   
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuurG74€ 127,22€ 130,24
 
OmschrijvingCodeTarief 2021Tarief 2022
a. Onderdeel A   
Trekken tand of kiesH11€ 45,22€ 46,29
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrantH16€ 33,76€ 34,57
Kosten hechtmateriaalH21€ 6,18€ 6,29
Hechten weke delenH26€ 66,32€ 67,90
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandelingH50€ 60,29€ 61,72
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandelingH55€ 18,09€ 18,52
b. Onderdeel B   
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel BH90€ 60,29€ 61,72
Hemisectie van een molaarH33€ 72,35€ 74,07
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklapH35€ 72,35€ 74,07
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaakH40€ 54,26€ 55,55
Verwijderen van het lipbandje of tongriempjeH41€ 36,18€ 37,03
Wortelpuntoperatie per tandwortel   
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluitingH42€ 72,35€ 74,07
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluitingH43€ 96,47€ 98,76
Primaire antrumsluitingH44€ 66,32€ 67,90
Behandeling kaakbreuk, per kaakH59€ 84,41€ 86,41
Cyste-operatie   
MarsupialisatieH60€ 84,41€ 86,41
Primaire sluitingH65€ 162,79€ 166,65
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen   
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaakH70€ 84,41€ 86,41
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaakH75€ 162,79€ 166,65
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaakH80€ 114,55€ 117,27
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaakH85€ 192,93€ 197,51
 
OmschrijvingCodeTarief 2021Tarief 2022
Overheadkosten implantatenJ97€ 173,60€ 182,78
Overheadkosten pre-implantologische chirurgieJ98€ 101,64€ 103,44
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning   
Initieel onderzoek implantologieJ01€ 66,88€ 68,48
Verlengd onderzoek implantologieJ02€ 102,90€ 105,35
ProefopstellingJ03€ 138,91€ 142,22
Implantaatpositionering op grond van CT-scanJ05€ 46,30€ 47,41
b. I Pre-implantologische chirurgie   
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelftJ09€ 246,95€ 252,84
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zittingJ10€ 154,35€ 158,03
Prepareren donorplaatsJ11€ 138,91€ 142,22
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelftJ12€ 149,20€ 152,76
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zittingJ13€ 72,03 
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen   
Vrijleggen foramen mentaleJ06€ 30,87€ 31,61
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelftJ15€ 87,46€ 89,55
Aanvullende ophoging bodem bijholteJ17€ 133,77€ 136,96
Ophoging bodem bijholte orthograadJ18€ 61,74€ 63,21
Toeslag esthetische zoneJ19€ 66,88€ 68,48
c. Implantologische chirurgie   
Plaatsen eerste implantaat, per kaakJ20€ 235,12€ 240,73
Plaatsen volgend implantaat, per kaakJ28€ 97,24€ 99,56
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)J23€ 77,17€ 79,01
Plaatsen volgende Healing AbutmentJ29€ 36,53€ 37,40
Moeizaam verwijderen implantaatJ26€ 169,78€ 173,83
Verwijderen implantaatJ36€ 33,96€ 34,77
Vervangen eerste implantaatJ27€ 235,12€ 240,73
Vervangen volgend implantaatJ37€ 97,24€ 99,56
Uitvoeren autotransplantaatJ39€ 179,56€ 183,84
d. Diversen   
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikJ07kostprijskostprijs
Aanbrengen botvervangers in extractie wondJ08€ 20,58€ 21,07
Bindweefseltransplantaat, eersteJ30€ 108,04€ 110,62
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctieJ81€ 115,76€ 118,52
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroefJ32€ 118,33€ 121,15
Kosten implantaatJ33€ 330,87€ 338,74
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmetingJ34€ 10,29€ 10,54
Grondig submucosaal reinigen implantaatJ35€ 24,18€ 24,76
Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaatJ87€ 267,53€ 273,91
e. Mesostructuur   
Plaatsen eerste drukknopJ45€ 123,48€ 126,42
Elke volgende magneet, drukknopJ41€ 36,01€ 36,87
Staaf tussen twee implantatenJ42€ 210,94€ 215,97
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaakJ43€ 66,88€ 68,48
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroonJ44€ 25,72€ 26,34
f. Prothetische behandeling na implantaten   
Boven- en onder klikgebitJ50€ 529,92€ 542,55
Onder-klikgebitJ51€ 344,71€ 352,92
Boven-klikgebitJ52€ 344,71€ 352,92
Omvorming klikgebitJ53€ 102,90€ 105,35
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantatenJ54€ 133,77€ 136,96
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantatenJ55€ 154,35€ 158,03
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantatenJ56€ 180,07€ 184,36
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantatenJ57€ 87,46€ 89,55
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantatenJ58€ 113,19€ 115,89
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantatenJ59€ 138,91€ 142,22
g. Nazorg implantologie   
Specifiek consult nazorg implantologieJ60€ 56,59€ 57,94
Uitgebreid consult nazorg implantologieJ61€ 92,61€ 94,82
h. Prothetische nazorg   
Opvullen zonder staafdemontageJ70€ 144,06€ 147,49
Opvullen met staafdemontage op twee implantatenJ71€ 180,07€ 184,36
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantatenJ72€ 205,79€ 210,70
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantatenJ73€ 231,52€ 237,04
Reparatie zonder staafdemontageJ74€ 56,59€ 57,94
Reparatie met staafdemontage op twee implantatenJ75€ 108,04€ 110,62
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantatenJ76€ 133,77€ 136,96
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantatenJ77€ 159,49€ 163,29
Verwijderen én vervangen drukknopJ78€ 25,72€ 26,34
i. Ketenzorg implantologie   
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebitJ80€ 523,75€ 536,23
 
OmschrijvingCodeTarief 2021Tarief 2022
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minutenM01€ 13,52€ 13,84
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minutenM02€ 13,52€ 13,84
Gebitsreiniging, per vijf minutenM03€ 13,52€ 13,84
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebitM05€ 27,13€ 27,78
Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoekM32€ 18,09€ 18,52
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicamentM30€ 6,03€ 6,17
FluoridebehandelingM40€ 15,07€ 15,43
MondbeschermerM61€ 27,13€ 27,78
Behandeling van witte vlekken, eerste elementM80€ 52,45€ 53,70
Behandeling van witte vlekken, volgend elementM81€ 27,94€ 29,63
 
OmschrijvingCodeTarief 2021Tarief 2022
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebitP60€ 36,18 
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebitP67 (was P65)€ 30,15€ 30,86
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuurP42 (was P17)€ 60,29€ 61,72
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementenP01 (was P10)€ 90,44€ 92,59
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementenP02 (was P15)€ 180,88€ 185,17
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstharsP16€ 66,32 
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstharsP47 (was P18)€ 18,09€ 18,52
Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaakP02 (was P34)€ 247,20€ 253,07
Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaanP04 (was P35)€ 337,64€ 345,65
Wortelkap met stiftR91 (was P31)€ 150,73€ 154,31
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhulsP48 (was P32)€ 90,44€ 92,59
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppelingP49 (was P33)€ 60,29€ 61,72
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen elementP40€ 15,07 
NoodkunstgebitP45€ 120,58 
a. Volledig kunstgebit   
Volledig kunstgebit bovenkaakP20 (was P21)€ 180,88€ 185,17
Volledig kunstgebit onderkaakP21 (was P25)€ 241,17€ 246,89
Volledig kunstgebit boven- en onderkaakP22 (was P30)€ 391.90€ 401,20
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit   
Individuele afdruk zonder randopbouwP36€ 30,15 
Individuele afdruk met randopbouwP14€ 66,32 
Frontopstelling in aparte zittingP43 (was P37)€ 36,18€ 37,03
ReoccluderenP27€ 60,29 
Naregistratie en remountenP28€ 60,29 
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuurP38€ 66,32 
Toeslag voor bepaling neutrale zoneP39€ 90,44 
Toeslag voor relinen van alginaatafdrukP41€ 30,15 
Toeslag voor specifieke A-zone-bepalingP42€ 30,15 
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallenP43€ 36,18€ 37,03
Overige   
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebitP46 (was P29)€ 48,23€ 49,38
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaakP60 (was P06)€ 42,20€ 43,21
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaakP01€ 42,20 
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaakP02€ 90,44 
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonderP03€ 60,29 
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaakP04€ 90,44 
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaakP66 (was P70)€ 168,82€ 172,83
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaakP68 (was P07)€ 18,09€ 18,52
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaakP69 (was P08)€ 48,23€ 49,38
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaakP61 (was P56)€ 42,20€ 43,21
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaakP51€ 42,20 
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaakP52€ 90,44 
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaakP53€ 60,29 
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaakP54€ 90,44 
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaakP57€ 18,09 
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaakP58€ 48,23 
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaakP78€ 48,23 
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaakP79€ 48,23 
 
OmschrijvingCodeTarief 2021Tarief 2022
a. Inlays en kronen   
Eenvlaks composiet inlayR08€ 72,35€ 74,07
Tweevlaks composiet inlayR09€ 138,67€ 141,96
Drievlaks composiet inlayR10€ 180,88€ 185,17
EenvlaksinlayR11€ 108,53€ 111,10
TweevlaksinlayR12€ 168,82€ 172,83
DrievlaksinlayR13€ 241,17€ 246,89
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauratiesR14€ 30,15€ 30,86
KroonR24€ 265,28€ 271,58
Kroon op implantaatR34€ 241,17€ 246,89
ConfectiekroonR2954,26€ 55,55
Opbouw plastisch materiaalR31€ 60,29€ 61,72
Gegoten opbouw, indirecte methodeR32€ 60,29€ 61,72
Gegoten opbouw, directe methodeR33€ 120,58€ 123,45
b. Brugwerk   
Eerste brugtussendeelR40€ 180,88€ 185,17
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeelR45€ 90,44€ 92,59
Brugverankering, per ankerR46 
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementenR49€ 150,73€ 154,31
Metalen fixatiekap met afdrukR50€ 30,15€ 30,86
Gipsslot met extra afdrukR55€ 30,15€ 30,86
Plakbrug zonder preparatieR60€ 120,58€ 123,45
Plakbrug met preparatieR61€ 180,88€ 185,17
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeelR65€ 42,20€ 43,21
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van tweeR66€ 24,12€ 24,69
c. Restauraties diversen   
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-ankerR70€ 66,32€ 67,90
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mondR71€ 66,32€ 67,90
Opnieuw vastzetten niet plastische restauratiesR74€ 24,12€ 24,69
Opnieuw vastzetten plakbrugR75€ 60,29€ 61,72
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroonR76€ 30,15€ 30,86
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)elementR77€ 30,15€ 30,86
d. Schildje van keramiek of kunststof   
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatieR78€ 72,35€ 74,07
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatieR79€ 120,58€ 123,45
e. Temporaire voorzieningen   
Temporaire, eerste voorzieningR80€ 30,15€ 30,86
Temporaire, volgende voorzieningR85€ 12,06€ 12,34
Gedeeltelijk voltooid werkR90Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
 
OmschrijvingCodeTarief 2021Tarief 2022
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen   
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatusT11 
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatusT12€.174,85€.179,00
Grondig reinigen wortel, complexT21€ 32,56€ 33,33
Grondig reinigen wortel, standaardT22€ 24,12€ 24,69
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandelingT31 
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandelingT32€ 108,53€ 111,10
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordelingT33€ 66,32€ 67,90
Beperkt consult parodontale nazorgT41 
Consult parodontale nazorgT42€ 91,64€ 93,82
Uitgebreid consult parodontale nazorgT43€ 121,79€ 124,68
Complex consult parodontale nazorgT44€ 162,19€ 166,04
Parodontale chirurgie   
Flapoperatie tussen 2 elementenT70€ 195,95€ 200,60
lapoperatie, per sextant (één zesde deel)T71€ 301,46€ 308,62
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)T72€ 361,75€ 370,34
Directe postoperatieve zorg, kortT73€ 60,29€ 61,72
Directe postoperatieve zorg, uitgebreidT74€ 162,19€ 166,04
Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatusT75 
Tuber- of retromolaarplastiekT76€ 75,37€ 77,15
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)   
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a   
TandvleestransplantaatT80 
Tuber- of retromolaarplastiekT81 (voorheen T101)€ 105,51€ 108,02
Tandvleescorrectie, per elementT82 (voorheen T102)€ 57,28€ 58,64
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)T83 (voorheen T103)€ 150,73€ 154,31
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)   
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)T111€ 361,75€ 370,34
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per elementT112€ 120,58€ 123,45
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaalT113€ 195,95€ 200,60
Parodontale kroonverlengingsprocedure   
Kroonverlenging per elementT121€ 195,95€ 200,60
Kroonverlenging per sextantT122€ 361,75€ 370,34
Mucogingivale chirurgie   
TandvleestransplantaatT141€ 114,55€ 117,27
Recessie bedekking met verplaatste lapT142€ 361,75€ 370,34
Directe postoperatieve zorg   
Directe postoperatieve zorg, eerste zittingT151€ 60,29€ 61,72
Directe postoperatieve zorg, volgende zittingT152€ 162,19€ 166,04
Diversen   
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandelingT161 (voorheen T93)€ 40,82€ 43,21
Behandeling tandvleesabcesT162 (voorheen T94)€ 78,71€ 83,33
Toepassing lokaal medicamentT163 (voorheen T57)€ 62,97€ 66,66
(Draad)SpalkT164 (voorheen T95)€ 23,32€ 24,69
Uitgebreide voedingsanalyseT165 (voorheen T96)€ 58,31€ 61,72
 
OmschrijvingCodeTarief 2021Tarief 2022
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minutenU25€.13,73€.14,06
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minutenU35€ 15,84€ 16,22
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minutenU05€ 15,84€ 16,22
 
OmschrijvingCodeTarief 2021Tarief 2022
Eénvlaksvulling amalgaamV71€ 25,32€ 25,92
Tweevlaksvulling amalgaamV72€ 40,40€ 41,35
Drievlaksvulling amalgaamV73€ 52,45€ 53,70
Meervlaksvulling amalgaamV74€ 73,56€ 75,30
Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeerV81€ 37,38€ 38,27
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeerV82€ 52,45€ 53,70
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeerV83€ 64,51€ 66,04
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeerV84€ 85,61€ 87,65
Eénvlaksvulling composietV91€ 48,23€ 49,38
Tweevlaksvulling composietV92€ 63,31€ 64,81
Drievlaksvulling composietV93€ 75,37€ 77,15
Meervlaksvulling composietV94€ 96,47€ 98,76
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaalV15€ 72,35€ 74,07
Fissuurlak, eerste elementV30€ 27,13€ 27,78
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zittingV35€ 15,07€ 15,43
Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingenV40€ 6,03€ 6,17
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapjeV50€ 12,06€ 12,34
Parapulpaire stiftV70€ 12,06€ 12,34
WortelkanaalstiftV80€ 21,10€ 21,60
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde elementV85€ 9,04€ 9,26
 
OmschrijvingCodeTarief 2021Tarief 2022
Kleine röntgenfotoX10€ 16,88€ 17,28
Beoordelen kleine röntgenfotoX11€ 12,66€ 12,96
KaakoverzichtsfotoX21€ 72,35€ 74,07
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaakX22€ 72,35€ 74,07
Beoordelen kaakoverzichtsfotoX23€ 26,53€ 27,16
SchedelfotoX24€ 32,56€ 33,33
Maken meerdimensionale kaakfotoX25€ 204,99€ 209,86
Beoordelen meerdimensionale kaakfotoX26€ 60,29€ 61,72
 
OmschrijvingCodeTarief 2020Tarief 2021
Abonnement categorie A per maandZ10€ 7,58
Abonnement categorie B per maandZ20€ 11,66
Abonnement categorie C per maandZ30€ 15,74
Abonnement categorie D per maandZ40€ 19,24
Abonnement categorie E per maandZ50€ 23,32
Abonnement categorie F per maandZ60€ 6,41
Verzekeringen

Wij accepteren alle zorgverzekeringen

Gerben Kalf

Na 7 jaar met een klikgebit te hebben gelopen, die meer klapperde dan klikte en die meer gerepareerd moest worden, dan dat deze heel was…. Waarvan de “experts” mij 7 jaar lang vertelden, dat het niet anders kon….. Via een vriend bij 0900-Dentist terecht gekomen… Maar meneer, dit gebit is niet goed, deze zal vaak kapot gaan en niet lekker zitten…. Vandaag na een periode van proberen, overleggen en passen een prothese gekregen, die bij het in doen direct een gevoel gaf van, ja dit zit goed. Super mooi resultaat qua aanzicht en………. Een niet wiebelend, eindelijk vastzittende prothese… Ik raad een ieder 0900-Dentist aan, daar waar een goede prothese tegen een goede prijskwaliteitverhouding word aangemeten, waarbij de klant 100% centraal staat. Toppers!!!!!!

Sjaak Oosterman

k ben op deskundige en bovenal op vriendelijke wijze geholpen. Eerst door een Italiaanse inplantoog met wie ik mijn (beperkte) Italiaanse vocabulaire kon uitwisselen. Later door de partner van de uiterst vriendelijke Samira die je altijd weer met een warm welkom begroet bij binnenkomst. Haar eveneens uiterst deskundige partner komt uit Iran waar hij is opgegroeid in de tandarts praktijk van zijn vader en Opa. Hij gaf mij uitleg over mijn kroon die voor 100% bestaat uit Zirkonium. Hij is hiermee begonnen nadat ik de behandel overeenkomst had getekend waarmee ik wel profiteerde van zijn nieuwe aanpak maar de extra kosten (€185) niet verplicht was te betalen. Ik ben zeer tevreden met mijn nieuwe look boven tand niet van echt te onderscheiden👍👍

Antonio Gelormini

i feel to say thanks to all the team of 0900 dentist in Amsterdam. i was scared and terrified by the implant surgery i was going to have but all the people of the staff has been so nice with me . and special thanks to the surgeon Stefano Maraviglia. he provides me a complicate surgery where other dentists was not ready to perform . During and after my surgery i never had pain or disconfort as i was suppose to have . Everything has been fine and now finally i can eat and smile and have a good social life thanks to those people. At least but not last i found very convenient the price .

Ichen El Houssaine

All of the staff is courteous. They explain what needs be done, Extremely nice with everyone I came in contact with. Everything was explained throughout my first visit. At the end of the visit, everything was in detail on what needs to be done in the future.

Henk Duijs

Vandaag mijn definitieve prothese gekregen. Het resultaat is boven mijn verwachtingen. Super mooie passing en uiterst natuurlijk. Hartelijk bedankt voor de goede hulp en uitleg.

Jan Happyrocker

Ik ben nu zo een drie jaar in behandeling bij 0900Dentist Ik ben er terechtgekomen omdat de prijzen op internet zeer duidelijk waren. En achteraf ook blijken te kloppen. Heb nu verschillende implantaten en kronen en mijn lach is weer als vroeger. Ik was zeer bang voor de tandarts nu niet meer alles gebeurt na duidelijke uitleg en vrijwel zonder pijn en napijn. Er blijkt ook veel meer mogelijk dan je zou denken. Ook de vriendelijkheid van het personeel spreekt mij aan.

Henk Duijs

Vandaag mijn definitieve prothese gekregen. Het resultaat is boven mijn verwachtingen. Super mooie passing en uiterst natuurlijk. Hartelijk bedankt voor de goede hulp en uitleg.

Vitali Tikaev

Dr. Stefano have placed already 5 implants with complicated sinus lifting surgery etc. I’m very pleased with the quality of work they have provided to me. Everything was done at a very professional level. The staff are very friendly. I highly recommend them.

Sima Mohaghegh
Sima Mohaghegh

Ik had vreselijke kiespijn en ben toen erg goed geholpen door de tandarts. Ze nam uitgebreid de tijd en gaf duidelijke informatie. In eerste instantie was ik wat angstig maar het personeel was heel vriendelijk en deskundig en ik werd op mijn gemak gesteld. Ik heb besloten om hier patiënt te blijven.

Ivin. Alfred. M.
Ivin. Alfred. M.

Hi, It’s was a great experience and great work with lots attractive support from all assists to help true mine Treatment, whit lots of new innovation in dentist treatment. Thank You 😊

Hélène Fortuin
Hélène Fortuin

0900-Dentist heeft bij mij 5 implantaten geplaatst met kronen. Mijn gebit is heel mooi geworden en ik kan weer jaren vooruit. Daarbij is het ook een heel aardig en professioneel team die ik iedereen kan aanraden.

Nauman Shahid

Really good service! The staff and Doctors were very friendly. The Doctor who did my cleaning did an amazing job and I felt very comfortable

Mattia Passanisi
Mattia Passanisi

Dottor Stefano is one of the best dentist in town. I really recommend this dental practice. great job and great prices! Thanks 0900 Dentist

Saskia Brands
Saskia Brands

Medi, samira en zijn team…. Altijd vriendelijk en fantastisch geholpen en nog steeds… zou geen andere tandarts willen… Zij hebben echt hart voor hun vak

Jordi Q

You won’t like to go, but once you have to, choose them. Best dentist professionals in Amsterdam! They speak spanish too!

Dirk Rijnbeek

Plezierige ontvangst, denken met je mee op zoek naar de beste oplossing voor de client, ook in relatie tot je portemonnee. Professioneel. Zeer tevreden met de resultaten. Klant gericht in alle opzichten. Parkeergagrage op 3 minuten loop afstand

Ioan Stănilă

Very good service, very nice people, excellent prices. I was impressed and I can recommend 0900Dentist to anyone.

Arnaud Ledieu

Very professional services and very good cares. I do not say that often a dentist ! Thank you

Henry L. Bensimon

Best dentist in town! Highly skilled and most importantly a human being:)

V.E van Soest

Als u implantaten bruggen of kronen wil dan ben u bij 0900Dentist op zijn plek. Het personeel is zeer vriendelijk heel belangrijk, en de prijzen mogen er zeker zijn. Ik zelf vind het top.

Jazz Francis

Heel mooi gedaan echte professionals in het vak nemen de tijd voor je ,zeer goede uitleg en zorg met goed advies luisteren naar jou wensen echte toppers bedankt♡

CarHunters B.V.

ik ben super tevreden, een betere service en kwaliteit had ik niet kunnen krijgen, ik hoop niet dat ik in de toekoemst andere inplantaaten nodig heb en mocht het zo zijn dan kom zeker terug..

Lennart Rip

Great team! Had to do 1,5 hour treatment here and they made it as comfortable and cheap as possible for me. Honest and respectful people.

Rob van 't Hoog

betrokken personeel, deskundig, gaan met hun tijd mee, en bovenal een zeer goede prijs kwaliteit verhouding

Mo Hamed

Ik heb hier 2 jaar geleden een implantaat laten plaatsen, eerst een injectie voor bot opbouw en enkele weken daarna de implantaat. Het betreft een voor boventand die in het zicht zit. Ik ben 100% tevreden met het resultaat en de prijs. Ook de tandartsen en assistentes verdienen een pluim.

M A

A dentist is level and the result was satisfactory. I recommend everyone to go to this doctor. My husband implanted a complete upper jaw with extraction of some front teeth. There was no pain or severe bleeding. The operation went through as required under the care of the medical staff. The price is very reasonable compared to other clinics. The doctor’s help can help you speak three languages: English, Iranian and Dutch Finally, my husband’s smile came back Greetings Isam

Marion Timmers-Hellingman

Ik heb implantaten laten plaatsen voor een brug in mijn bovenkaak. Supergoed behandeld en verzorgd. Het is prachtig geworden. Heel nauwkeurig is gekeken hoe de brug geplaatst moest worden. Ik ben tevreden met het resultaat 👍

Martin Staal

Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop 0900dentist mij heeft geholpen na een ongeval waarbij mij brug (met 2 implantaten) zwaar werd beschadigd. Ik heb nu een nog mooiere constructie dan ik al had. Op naar het volgende project.

Hemmo Dekkers

Ik ging naar 0900 Dentist voor een implantaat voor mijn voortand. Hun prijs goed is in vergelijking met andere implantologen en ze hebben inmiddels hun procedures op orde. Iedereen is heel eg klant gericht. Het goede vind ik ook dat hier een prijsopgaaf met onderzoek gratis wordt gedaan. Je betaalt het pas als je accoord gaat. Bij anderen moet je eerst 70 euro betalen voor een offerte. Zeer zorgvuldig ben ik geinformeerd door de chirurg, zodat ik een goed gefundeerd besluit kon nemen. Er werd heel zorgvuldig omgegaan met de hygiene, iedereen werkt met handschoenen die regelmatig ververst worden tijdens de behandeling. Men gaat er voor totale klanttevredenheid. De kleur van mijn tand was moeilijk, met veel geduld zijn we tot een perfecte kleur gekomen. Alle hulde voor de mensen die me door deze periode geholpen hebben. Ik ga weer breeduit lachend door het leven.

Christiane Moll

Ich war heute dort um beide oberen Schneidezähne mit Compositfacings decken zu lassen. Noch nie habe ich so nette und sehr auf die optischen schönen Ergebnisse , bedachten Ärzte kennengelernt. Sie haben sehr fein gearbeitet.Ich bin happy und werde gerne wiederkommen.

Pari Asgari

Ze zijn een goed team en vriendelijk. Ik heb daar implantaat gezet en nu ben ik heel tevreden.

Lucien Darthuizen

Hele goede tandarts neemt de tijd en iedereen heel erg vriendelijk super