Scroll Top

Privacy Policy

Privacy en Cookieverklaring

 

Uw privacy wordt door 0900-Dentist B.V. gerespecteerd. Onze tandheelkundige Kliniek te Amsterdam streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Categorieën persoonsgegevens Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens, die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: NAW gegevens; Geslacht; E-mailadres; Telefoonnummer; BSN nummer; Gegevens betreffende uw gezondheid; De naam van uw zorgverzekeraar; De naam van uw andere zorgverleners; Tijdstip van uw afspraken; Betalingsgegevens; IP-adres. 

Grondslag voor gegevensverwerking Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken, als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. 

Doeleinden van de gegevensverwerking De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: – Het aanmaken van uw dossier om u bij de praktijk in te schrijven; – Het bijhouden van uw medisch dossier; – Het inplannen van een afspraak; – Het uitvoeren van een behandeling; – Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren; – Het versturen van een nieuwsbrief; – Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten; – Het verbeteren van onze dienstverlening. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats, indien dat noodzakelijk is om de behandelovereenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Bewaartermijnen Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Financiële gegevens, zoals betaalgegevens, worden conform de wettelijke fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard. 

Beveiligingsmaatregelen Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zich verplicht tot geheimhouding, dit betreft organisatorische maatregelen. Naast organisatorische maatregelen worden ter bescherming van uw persoonsgegevens ook voldoende technische maatregelen genomen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens worden uitgewisseld. 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks) Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 0900-Dentist B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze website kunt u doorlinken naar sociale media kanalen. Via deze links kunnen de betreffende sociale media kanalen cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale media kanalen van toepassing. 

Google Analytics De website van 0900-Dentist B.V. verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van een website bezoek, op welke links er wordt geklikt of de pagina’s die veel worden bezocht. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan een persoonlijke naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

Uw rechten Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. 

Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@beta.0900dentist.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 020-4722041. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren. 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Onze contactgegevens Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens: 0900-Dentist B.V. Lijnbaansgracht 162 1016 VX Amsterdam Email: info@beta.0900dentist.com Telefoon: 020-4722041